Thông báo chính thức lịch cúp điện Quảng Ngãi dịp tết nguyên đán

Từ thời điểm đầu năm đến giờ Quảng Ngãi tiến hành sửa sữa và nâng cấp mạng lưới cung cấp điện trên diện rộng, tình trạng ngưng diện tạm thời thường xuyên diễn ra trên toàn địa bàn tỉnh. Một lý do khác đó chính là Quảng Ngãi đang đẩy mạnh triển khai lưới điện công nghệ số, lưới điện thông minh và trong năm 2020 này sẽ đạt được con số 100% lưới điện không người trực. Cùng tìm hiểu việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong cung cấp điện và lịch cúp điện Quảng Ngãi 2020.

Xem thêm: Tin tức mới

Trạm biến áp không người trực hoạt động thế nào ?

Công nghệ sẽ thực hiện một số công việc trước đây của con người như kiểm tra thiết bị, ghi chép báo cáo thông số vận hành. Công nghệ giúp con người giám sát, điều khiển từ xa và lấy thông số tự động sau đo truyền dữ liệu về trung tâm. giải pháp này đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhân sự cho tỉnh Quảng Ngãi, thay vì 11 lao động như trước kia thì bây giờ một trạm biến áp chỉ cần 5 lao động. Trong tương lai tỉnh Quảng Nam đang hướng đến việc thiết lập trạm biến áp không người trực, tuy nhiên mô hình thí điểm chỉ với 110kw thay vì 200kw như các trạm trước đó.

Công nghệ tự động hóa tiết kiệm rất nhiều chi phí và đang được đẩy mạnh thực hiện ở các tỉnh miền Trung. Nâng cao năng suất lao động giúp làm giàu cho quốc gia đổi mới hình ảnh đất nước văn minh hiện đại.

XEM THÊM: GIÁ XĂNG

Lịch cúp điện tỉnh Quảng Ngãi

Địa phận Bình Sơn

Điện lực Mã trạm Tên trạm Từ Đến Lý do
ĐL Bình Sơn BH134460 TBA tự dùng 110KV dốc Sỏi 15/01/2020 07:30 15/01/2020 08:15 Thay TI TBA Tự dùng Dốc Sỏi, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC13BC03 TBA Bình Chánh 3 15/01/2020 08:00 15/01/2020 10:00 Nâng dung lượng TBA Bình Chánh 3 từ 400kVA lên 560kVA, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC13TA04 TBA Bình Thanh Tây 4 15/01/2020 08:00 15/01/2020 10:00 Thay 264 quả sứ trục chỉ 264 bộ bulon 14×120, bổ sung 96 kẹp răng hạ áp sau TBA Bình Thanh Tây 4, XT 472/BNG
ĐL Bình Sơn BC13TD05 TBA Bình Thanh Đông 5 15/01/2020 08:00 15/01/2020 09:30 Thay 126 quả sứ trục chỉ 126 bộ bulon 14×120, bổ sung 96 kẹp răng hạ áp sau TBA Bình Thanh Đông 5
ĐL Bình Sơn BH134429 TBA khách sạn Đức Long 15/01/2020 08:45 15/01/2020 09:30 Thay Công tơ TBA Khách sạn Đức Long, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC131269 TBA Bình Châu 12 15/01/2020 10:00 15/01/2020 11:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BC13TH01 TBA Bình Châu 1 15/01/2020 10:00 15/01/2020 11:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BC13TH02 TBA Bình Châu 6 15/01/2020 10:00 15/01/2020 11:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BC13TH03 TBA Bình Châu 10 15/01/2020 10:00 15/01/2020 11:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BC13TH04 TBA Cảng Sa Kỳ 15/01/2020 10:00 15/01/2020 11:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BC13TH09 TBA Bình Châu 17 15/01/2020 10:00 15/01/2020 11:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BD13TH08 TBA cơ sở đá lạnh Duy Hoạch 15/01/2020 10:00 15/01/2020 11:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BH13TH06 TBA Xăng dầu Bình Châu (160KVA) 15/01/2020 10:00 15/01/2020 11:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BH13TH07 TBA cửa hàng xăng dầu Bình Châu 1 15/01/2020 10:00 15/01/2020 11:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BH13TH10 TBA cửa hàng xăng dầu Bình Châu 2 15/01/2020 10:00 15/01/2020 11:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BH134206 TBA XN may Dung Quất 1 15/01/2020 11:30 15/01/2020 12:30 Thay 02 Công tơ TBA XN may Dung Quất, XT 472/BCH
ĐL Bình Sơn BC131269 TBA Bình Châu 12 15/01/2020 12:00 15/01/2020 13:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BC13TH01 TBA Bình Châu 1 15/01/2020 12:00 15/01/2020 13:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BC13TH02 TBA Bình Châu 6 15/01/2020 12:00 15/01/2020 13:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BC13TH03 TBA Bình Châu 10 15/01/2020 12:00 15/01/2020 13:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BC13TH04 TBA Cảng Sa Kỳ 15/01/2020 12:00 15/01/2020 13:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BC13TH09 TBA Bình Châu 17 15/01/2020 12:00 15/01/2020 13:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BD13TH08 TBA cơ sở đá lạnh Duy Hoạch 15/01/2020 12:00 15/01/2020 13:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BH13TH06 TBA Xăng dầu Bình Châu (160KVA) 15/01/2020 12:00 15/01/2020 13:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BH13TH07 TBA cửa hàng xăng dầu Bình Châu 1 15/01/2020 12:00 15/01/2020 13:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BH13TH10 TBA cửa hàng xăng dầu Bình Châu 2 15/01/2020 12:00 15/01/2020 13:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BC131269 TBA Bình Châu 12 15/01/2020 12:02 15/01/2020 14:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BC13TH01 TBA Bình Châu 1 15/01/2020 12:02 15/01/2020 14:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BC13TH02 TBA Bình Châu 6 15/01/2020 12:02 15/01/2020 14:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BC13TH03 TBA Bình Châu 10 15/01/2020 12:02 15/01/2020 14:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BC13TH04 TBA Cảng Sa Kỳ 15/01/2020 12:02 15/01/2020 14:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BC13TH09 TBA Bình Châu 17 15/01/2020 12:02 15/01/2020 14:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BD13TH08 TBA cơ sở đá lạnh Duy Hoạch 15/01/2020 12:02 15/01/2020 14:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BH13TH06 TBA Xăng dầu Bình Châu (160KVA) 15/01/2020 12:02 15/01/2020 14:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BH13TH07 TBA cửa hàng xăng dầu Bình Châu 1 15/01/2020 12:02 15/01/2020 14:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BH13TH10 TBA cửa hàng xăng dầu Bình Châu 2 15/01/2020 12:02 15/01/2020 14:00 Giảm dung lượng TBA Bình Châu 17 từ 560kVA xuống 400kVA, XT 472/DQU (đang mang điện XT 478/TPH)
ĐL Bình Sơn BH134237 TBA NM dăm gỗ tam Minh 3.1 (2×400) 15/01/2020 14:00 15/01/2020 15:00 Thay 02 Công tơ TBA NM dăm gỗ Tam Minh, XT 472/BCH
ĐL Bình Sơn BC13TD02 TBA Bình Thanh Đông 2 16/01/2020 08:00 16/01/2020 09:30 Thay 111 quả sứ trục chỉ 111 bộ bulon 14×120, bổ sung 96 kẹp răng hạ áp sau TBA Bình Thanh Đông 2
ĐL Bình Sơn BC13TD06 TBA Bình Thanh Đông 6 16/01/2020 08:00 16/01/2020 09:00 Thay 50 quả sứ trục chỉ 50 bộ bulon 14×120, bổ sung 50 kẹp răng hạ áp sau TBA Bình Thanh Đông 6
ĐL Bình Sơn BH134205 TBA khu DVST Thiên Đàng 16/01/2020 09:00 16/01/2020 09:30 Thay Công tơ TBA khu DL sinh thái thiên đàng XT 472/BCH
ĐL Bình Sơn BH134427 TBA Khu du lịch mùa thu Thiên Đàng 16/01/2020 10:00 16/01/2020 10:30 Thay Công tơ TBA khu DL mùa thu thiên đàng XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BH134239 TBA NM Tân tân Thành (Bia thành đô cũ) 16/01/2020 11:00 16/01/2020 11:30 Thay Công tơ TBA Tân Tân Thành, XT 472/BCH
ĐL Bình Sơn BH134258 TBA xưởng sơn DMC Miền trung 16/01/2020 13:30 16/01/2020 14:00 Thay Công tơ TBA Xưởng sơn DMC Miền Trung, XT 472/BCH
ĐL Bình Sơn BH134246 TBA Bình Thạnh 1 16/01/2020 14:30 16/01/2020 15:00 Thay Công tơ TBA Bình Thạnh 1, XT 472/BCH
ĐL Bình Sơn BH134248 TBA Bình Thạnh 3 16/01/2020 15:30 16/01/2020 16:00 Thay Công tơ TBA Bình Thạnh 3, XT 472/BCH
ĐL Bình Sơn BC13TA07 TBA Bình Thanh Tây 7 17/01/2020 08:00 17/01/2020 09:30 Thay 82 quả sứ trục chỉ 82 bộ bulon 14×120, bổ sung 64 kẹp răng hạ áp sau TBA Bình Thanh Tây 7
ĐL Bình Sơn BC13TD03 TBA Bình Thanh Đông 3 17/01/2020 08:00 17/01/2020 10:00 Thay 196 quả sứ trục chỉ 196 bộ bulon 14×120, bổ sung 152 kẹp răng hạ áp sau TBA Bình Thanh Đông 3
ĐL Bình Sơn BH131501 TBA NMBT ứng lực Dung Quất (1) 17/01/2020 08:30 17/01/2020 09:00 Thay Công tơ TBA NMBT ứng lực Dung Quất , XT 475/DQU
ĐL Bình Sơn BH131515 TBA kiểm tra hàng hóa Dung Quất (250KVA) 17/01/2020 09:30 17/01/2020 10:00 Thay 03 cái TI TBA Kiểm tra hàng hóa Dung Quất , XT 475/DQU
ĐL Bình Sơn BH131520 TBA cảng neo đậu ca nô Dung Quất (75KVA) 17/01/2020 10:30 17/01/2020 11:00 Thay 03 cái TI TBA Cảng neo đậu ca nô Dung Quất , XT 475/DQU
ĐL Bình Sơn BH131522 TBA kho chứa LPG&trạm xuất xe bồn 17/01/2020 13:30 17/01/2020 14:00 Thay Công tơ TBA Kho BC và trạm XXD Quảng Ngãi , XT 475/DQU
ĐL Bình Sơn BC13GIA2 TBA TTVH TT Vạn Tường (bán lẻ) 17/01/2020 14:30 17/01/2020 15:00 Thay 02 Công tơ TBA kho chứa LPG & trạm xuất xe bồn, XT 475/DQU
ĐL Bình Sơn BC13BL01 TBA Bình Long 1 18/01/2020 08:00 18/01/2020 10:00 – Giảm dung lượng MBA Bình Long 1 từ 400kVA xuống 250kVA. – Thay 78 quả sứ trục chỉ, 78 bộ bulon các loại sau TBA Bình Long 1, XT 472/BNG
ĐL Bình Sơn BC131230 TBA Bình Hải 5 (A.C). 18/01/2020 09:00 18/01/2020 11:00 Nâng dung lượng MBA Bình Hải 5 từ 250kVA Lên 400kVA, XT 472/DQU
ĐL Bình Sơn BC114666 TBA Bình An 1. 19/01/2020 08:00 19/01/2020 08:40 Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để giảm dung lượng TBA, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC114667 TBA Bình An 2. 19/01/2020 08:00 19/01/2020 08:40 Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để giảm dung lượng TBA, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC114669 TBA Bình An 4. 19/01/2020 08:00 19/01/2020 08:40 Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để giảm dung lượng TBA, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC114670 TBA Bình An 5. 19/01/2020 08:00 19/01/2020 08:40 Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để giảm dung lượng TBA, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC114671 TBA Bình An 6. 19/01/2020 08:00 19/01/2020 08:40 Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để giảm dung lượng TBA, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC114672 TBA Bình An 7. 19/01/2020 08:00 19/01/2020 08:40 Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để giảm dung lượng TBA, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC114673 TBA Bình An 8 19/01/2020 08:00 19/01/2020 08:40 Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để giảm dung lượng TBA, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC114674 TBA Bình An 9 19/01/2020 08:00 19/01/2020 08:40 Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để giảm dung lượng TBA, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC134668 TBA Bình An 3 19/01/2020 08:00 19/01/2020 08:40 Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để giảm dung lượng TBA, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC134675 TBA Thôn Đá Bạc-Bình An 19/01/2020 08:00 19/01/2020 08:40 Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để giảm dung lượng TBA, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC134676 TBA Bình An 3A (thôn Hố Dài) 19/01/2020 08:00 19/01/2020 08:40 Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để giảm dung lượng TBA, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BH134678 TBA Mì Bình Khương-400kVA 19/01/2020 08:00 19/01/2020 08:40 Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để giảm dung lượng TBA, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BH134679 TBA Mì Bình Khương (560KVA) 19/01/2020 08:00 19/01/2020 08:40 Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để giảm dung lượng TBA, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC134668 TBA Bình An 3 19/01/2020 08:40 19/01/2020 13:00 giảm dung lượng từ 400kVA xuống còn 250kVA TBA Bình An 3, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC13BC01 TBA Bình Chánh 1 19/01/2020 10:00 19/01/2020 11:00 Tháo MBA dung lượng 250kVA và lắp đặt lại MBA 400kVA tại TBA Bình Chánh 1, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC13BC02 TBA Bình Chánh 2 19/01/2020 10:00 19/01/2020 11:00 Tháo MBA dung lượng 250kVA và lắp đặt lại MBA 400kVA tại TBA Bình Chánh 1, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC13BC03 TBA Bình Chánh 3 19/01/2020 10:00 19/01/2020 11:00 Tháo MBA dung lượng 250kVA và lắp đặt lại MBA 400kVA tại TBA Bình Chánh 1, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC13BC07 TBA Bình Chánh 7 19/01/2020 10:00 19/01/2020 11:00 Tháo MBA dung lượng 250kVA và lắp đặt lại MBA 400kVA tại TBA Bình Chánh 1, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC13BC08 TBA Bình Chánh 8 19/01/2020 10:00 19/01/2020 11:00 Tháo MBA dung lượng 250kVA và lắp đặt lại MBA 400kVA tại TBA Bình Chánh 1, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC114666 TBA Bình An 1. 19/01/2020 13:00 19/01/2020 13:30 Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để trả lại sơ đồ cơ bản, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC114667 TBA Bình An 2. 19/01/2020 13:00 19/01/2020 13:30 Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để trả lại sơ đồ cơ bản, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC114669 TBA Bình An 4. 19/01/2020 13:00 19/01/2020 13:30 Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để trả lại sơ đồ cơ bản, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC114670 TBA Bình An 5. 19/01/2020 13:00 19/01/2020 13:30 Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để trả lại sơ đồ cơ bản, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC114671 TBA Bình An 6. 19/01/2020 13:00 19/01/2020 13:30 Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để trả lại sơ đồ cơ bản, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC114672 TBA Bình An 7. 19/01/2020 13:00 19/01/2020 13:30 Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để trả lại sơ đồ cơ bản, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC114673 TBA Bình An 8 19/01/2020 13:00 19/01/2020 13:30 Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để trả lại sơ đồ cơ bản, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC114674 TBA Bình An 9 19/01/2020 13:00 19/01/2020 13:30 Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để trả lại sơ đồ cơ bản, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC134668 TBA Bình An 3 19/01/2020 13:00 19/01/2020 13:30 Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để trả lại sơ đồ cơ bản, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC134675 TBA Thôn Đá Bạc-Bình An 19/01/2020 13:00 19/01/2020 13:30 Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để trả lại sơ đồ cơ bản, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC134676 TBA Bình An 3A (thôn Hố Dài) 19/01/2020 13:00 19/01/2020 13:30 Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để trả lại sơ đồ cơ bản, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BH134678 TBA Mì Bình Khương-400kVA 19/01/2020 13:00 19/01/2020 13:30 Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để trả lại sơ đồ cơ bản, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BH134679 TBA Mì Bình Khương (560KVA) 19/01/2020 13:00 19/01/2020 13:30 Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình An 3 để trả lại sơ đồ cơ bản, XT 474/BCH
ĐL Bình Sơn BC13BD03 TBA Bình Dương 3 20/01/2020 08:00 20/01/2020 09:30 Thay 180 quả sứ trục chỉ 180 bộ bulon 14×120, bổ sung 32 kẹp răng hạ áp sau TBA Bình Dương 3, XT 470/BNG
ĐL Bình Sơn BC13TA08 TBA Bình Thanh Tây 8 20/01/2020 08:00 20/01/2020 10:00 Thay 142 quả sứ trục chỉ 142 bộ bulon 14×120, bổ sung 32 kẹp răng hạ áp sau TBA Bình Thanh Tây 8, XT 472/DQU
ĐL Bình Sơn BC13BL04 TBA Bình Long 4 21/01/2020 08:00 21/01/2020 09:00 Thay 44 quả sứ trục chỉ 44 bộ bulon 14×120, bổ sung 38 kẹp răng hạ áp sau TBA Bình Long 4, XT 472/BNG

 

Địa phận Trà Bồng

Điện lực Mã trạm Tên trạm Từ Đến Lý do
ĐL Trà Bồng TC11BUI1 Trà Bùi 1 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11BUI2 Trà Bùi 2 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11LAN1 Trà Lãnh 1 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11LAN2 Trà Lãnh 2 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11NHA1 Trà Nham 1 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11NHA3 Trà Nham 3 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11NHA4 Trà Nham 4 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11NHA5 Trà Nham 5 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11NHA7 Trà Nham 7 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11NHA8 Trà Nham 8 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11THO8 Trà Thọ 8 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11THO9 Trà Thọ 9 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11TRU1 Trà Trung 1 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11TRU2 Trà Trung 2 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11TRU3 Trà Trung 3 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11TRU4 Trà Trung 4 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11TRU5 Trà Trung 5 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11TRU6 Trà Trung 6 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC11TRU7 Trà Trung 7 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC13NHA2 Trà nham 2 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC13NHA6 Trà Nham 6 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.
ĐL Trà Bồng TC13NHA9 Trà Nham 9 19/01/2020 08:00 19/01/2020 11:30 1. Di dời cột điện trung áp, hạ áp chung cột tại vị trí cột 44/NR Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, cột 14 mét, lắp xà sang dây từ lưới điện cũ sang cột mới dựng) 2. Di dời cột điện hạ áp tại vị trí cột 01/XT2/TBA Trà Nham 2 bị ảnh hưởng khi thi công đường Eo chim- Trà Nham- Dốc Bình Minh. (Dựng 01 vị trí cột đôi mới, côt 8,4 mét. Sang dây hạ thế từ lưới điện cũ sang cột mới dựng.

 

Địa Phận Sơn Tịnh

Điện lực Mã trạm Tên trạm Từ Đến Lý do
ĐL Sơn Tịnh SC13DON8 TBA Tịnh Đông 8 15/01/2020 08:00 15/01/2020 11:30 Hoán đổi MBA TBA Tịnh Đông 8 vận hành đầy tải(75kVA)
ĐL Sơn Tịnh SC13TAY4 TBA Tịnh Ấn Tây 4 15/01/2020 08:00 15/01/2020 10:30 Hoán đổi MBA TBA Tịnh Ấn Tây 4 vận hành đầy tải ( 100kVA)

 

Địa phận Sơn Hà

Điện lực Mã trạm Tên trạm Từ Đến Lý do
ĐL Sơn Hà HC11ZZ02 TBA Sơn Màu 2 15/01/2020 08:00 15/01/2020 11:00 Xử lý rỉ dầu ty sứ hạ áp MBA Sơn Màu 2 – XT471/T10
ĐL Sơn Hà HC11ZZ04 TBA Sơn Màu 4 15/01/2020 08:00 15/01/2020 11:00 Xử lý rỉ dầu ty sứ hạ áp MBA Sơn Màu 2 – XT471/T10
ĐL Sơn Hà HC11ZZ05 TBA Sơn Màu 5 15/01/2020 08:00 15/01/2020 11:00 Xử lý rỉ dầu ty sứ hạ áp MBA Sơn Màu 2 – XT471/T10
ĐL Sơn Hà HC11ZZ08 TBA Sơn Màu 8 15/01/2020 08:00 15/01/2020 11:00 Xử lý rỉ dầu ty sứ hạ áp MBA Sơn Màu 2 – XT471/T10
ĐL Sơn Hà HC13ZZ03 TBA Sơn Màu 3 15/01/2020 08:00 15/01/2020 11:00 Xử lý rỉ dầu ty sứ hạ áp MBA Sơn Màu 2 – XT471/T10
ĐL Sơn Hà HC11ZZ02 TBA Sơn Màu 2 15/01/2020 08:40 15/01/2020 12:00 Xử lý rỉ dầu ty sứ hạ áp MBA Sơn Màu 2 – XT471/T10
ĐL Sơn Hà HC11ZZ04 TBA Sơn Màu 4 15/01/2020 08:40 15/01/2020 12:00 Xử lý rỉ dầu ty sứ hạ áp MBA Sơn Màu 2 – XT471/T10
ĐL Sơn Hà HC11ZZ05 TBA Sơn Màu 5 15/01/2020 08:40 15/01/2020 12:00 Xử lý rỉ dầu ty sứ hạ áp MBA Sơn Màu 2 – XT471/T10
ĐL Sơn Hà HC11ZZ08 TBA Sơn Màu 8 15/01/2020 08:40 15/01/2020 12:00 Xử lý rỉ dầu ty sứ hạ áp MBA Sơn Màu 2 – XT471/T10
ĐL Sơn Hà HC13ZZ03 TBA Sơn Màu 3 15/01/2020 08:40 15/01/2020 12:00 Xử lý rỉ dầu ty sứ hạ áp MBA Sơn Màu 2 – XT471/T10
ĐL Sơn Hà HC13UU06 TBA Sơn Lăng 6 18/01/2020 07:30 18/01/2020 17:00 Nâng DL TBA Sơn Lăng 6 (Hoán đổi MBA Sơn Long 4)
ĐL Sơn Hà HC13FF03 TBA Sơn Thủy 3 18/01/2020 08:00 18/01/2020 10:00 Nâng DL TBA Sơn Thủy 3 (Hoán đổi MBA Sơn Lăng 6)
ĐL Sơn Hà HC13FF04 TBA Sơn Thủy 4 18/01/2020 08:00 18/01/2020 10:00 Nâng DL TBA Sơn Thủy 3 (Hoán đổi MBA Sơn Lăng 6)
ĐL Sơn Hà HC13YY04 TBA Sơn Long 4 18/01/2020 13:00 18/01/2020 14:00 Giảm DL TBA Sơn Long 4 (Hoán đổi MBA Sơn Thủy 3)
ĐL Sơn Hà HC11LL04 TBA Sơn Kỳ 4 19/01/2020 08:00 19/01/2020 12:00 Nâng DL TBA Sơn Kỳ 4 (Hoán đổi MBS Sơn Dung 2)
ĐL Sơn Hà HC11RR02 TBA Sơn Dung 2 19/01/2020 08:00 19/01/2020 12:00 Giảm DL TBA Sơn Dung 2 (Hoán đổi MBA Sơn Kỳ 4)
ĐL Sơn Hà HC11RR03 TBA Sơn Dung 3 19/01/2020 08:00 19/01/2020 12:00 Giảm DL TBA Sơn Dung 2 (Hoán đổi MBA Sơn Kỳ 4)
ĐL Sơn Hà HC11RR11 TBA Sơn Dung 11 19/01/2020 08:00 19/01/2020 12:00 Giảm DL TBA Sơn Dung 2 (Hoán đổi MBA Sơn Kỳ 4)
ĐL Sơn Hà HC13RR04 TBA Sơn Dung 4 19/01/2020 08:00 19/01/2020 12:00 Giảm DL TBA Sơn Dung 2 (Hoán đổi MBA Sơn Kỳ 4)
ĐL Sơn Hà HC13RR05 TBA Sơn Dung 5 19/01/2020 08:00 19/01/2020 12:00 Giảm DL TBA Sơn Dung 2 (Hoán đổi MBA Sơn Kỳ 4)
ĐL Sơn Hà HC11EE05 TBA Sơn Linh 5 20/01/2020 08:00 20/01/2020 11:00 Nâng DL Sơn Linh 1 (Hoán đổi MBA Sơn Giang 2)
ĐL Sơn Hà HC11NN02 TBA Sơn Cao 2 20/01/2020 08:00 20/01/2020 11:00 Nâng DL Sơn Linh 1 (Hoán đổi MBA Sơn Giang 2)
ĐL Sơn Hà HC11NN03 TBA Sơn Cao 3 20/01/2020 08:00 20/01/2020 11:00 Nâng DL Sơn Linh 1 (Hoán đổi MBA Sơn Giang 2)
ĐL Sơn Hà HC11NN05 TBA Sơn Cao 5 20/01/2020 08:00 20/01/2020 11:00 Nâng DL Sơn Linh 1 (Hoán đổi MBA Sơn Giang 2)
ĐL Sơn Hà HC11NN06 TBA Sơn Cao 6 20/01/2020 08:00 20/01/2020 11:00 Nâng DL Sơn Linh 1 (Hoán đổi MBA Sơn Giang 2)
ĐL Sơn Hà HC13EE01 TBA Sơn Linh 1 20/01/2020 08:00 20/01/2020 11:00 Nâng DL Sơn Linh 1 (Hoán đổi MBA Sơn Giang 2)
ĐL Sơn Hà HC13EE02 TBA Sơn Linh 2 20/01/2020 08:00 20/01/2020 11:00 Nâng DL Sơn Linh 1 (Hoán đổi MBA Sơn Giang 2)
ĐL Sơn Hà HC13NN01 TBA Sơn Cao 1 20/01/2020 08:00 20/01/2020 11:00 Nâng DL Sơn Linh 1 (Hoán đổi MBA Sơn Giang 2)
ĐL Sơn Hà HC13NN04 TBA Sơn Cao 4 20/01/2020 08:00 20/01/2020 11:00 Nâng DL Sơn Linh 1 (Hoán đổi MBA Sơn Giang 2)
ĐL Sơn Hà HC13NN07 TBA Sơn Cao 7 20/01/2020 08:00 20/01/2020 11:00 Nâng DL Sơn Linh 1 (Hoán đổi MBA Sơn Giang 2)
ĐL Sơn Hà HC13NN08 TBA Sơn Cao 8 20/01/2020 08:00 20/01/2020 11:00 Nâng DL Sơn Linh 1 (Hoán đổi MBA Sơn Giang 2)
ĐL Sơn Hà HC13NN09 TBA Sơn Cao 9 20/01/2020 08:00 20/01/2020 11:00 Nâng DL Sơn Linh 1 (Hoán đổi MBA Sơn Giang 2)
ĐL Sơn Hà HC13QQ02 TBA Sơn Giang 2 20/01/2020 08:00 20/01/2020 12:00 Giảm DL TBA Sơn Giang 2 (Hoán đổi MBA Sơn Linh 1)
ĐL Sơn Hà HC13NN04 TBA Sơn Cao 4 21/01/2020 08:00 21/01/2020 15:00 Nâng DL TBA Sơn Cao 4 (Hoán đổi MBA Sơn Lăng 10)
ĐL Sơn Hà HC13UU10 TBA Sơn Lăng 10 21/01/2020 08:00 21/01/2020 14:00 Giảm DL TBA Sơn Lăng 10 (Hoán đổi MBA Sơn Cao 4)

 

Địa phận TP Quảng Ngãi

Điện lực Mã trạm Tên trạm Từ Đến Lý do
ĐL TP Quảng Ngãi AC13CVA3 Chu Văn An 3 (Khu CBCN Dầu khí) – 475/E16.1 15/01/2020 08:00 15/01/2020 09:15 TNĐK và thay hệ đo đếm MBA 400kVA Chu Văn An 3-XT475/110kV Quảng Ngãi
ĐL TP Quảng Ngãi AC13PBC2 TBA Phan Bội Châu 2 – XT475/E16.1 15/01/2020 11:30 15/01/2020 12:45 TNĐK và thay hệ đo đếm MBA 250kVA Phan Bội Châu 2-XT475/110kV Quảng Ngãi
ĐL TP Quảng Ngãi AH13KSAP Khách sạn Anh Phương (Lê Lợi) – 471/E16.1 15/01/2020 15:15 15/01/2020 16:30 TNĐK và thay hệ đo đếm MBA 180kVA DNTN Anh Phương-XT471/110kV Quảng Ngãi
ĐL TP Quảng Ngãi AH13NDHV Nhà điều hành Viettel Quảng Ngãi – 473/E16.5 18/01/2020 08:00 18/01/2020 09:15 TNĐK và thay hệ đo đếm MBA 400kVA Viettel Quảng Ngãi-XT473/110kV Quảng Phú
ĐL TP Quảng Ngãi AH13MA28 Công ty may 28 – 471/E16.1 18/01/2020 11:30 18/01/2020 12:45 TNĐK và thay hệ đo đếm MBA 560kVA Công ty May 28-XT471/110kV Quảng Ngãi
ĐL TP Quảng Ngãi AH13NHNN Ngân hàng Nhà nước tỉnh – 473/E16.5 18/01/2020 13:30 18/01/2020 14:45 TNĐK và thay hệ đo đếm MBA 160kVA Ngân hàng Nhà Nước-XT473/110kV Quảng Phú

 

Lịch cúp điện các khu vực còn lại các bạn có thể cập nhật trên trang thông tin điện tử SPC Quảng Ngãi.

Xem thêm :

Lịch cúp điện quận Tân Phú hôm nay – EVNHCMC nhiều chỉ tiêu về đích sớm